OSMUSSAARE KODUKORD

Osmussaar on kodu selle elanikele (inimestele, taimedele ja loomadele), mistõttu kaitsealakülastajad ei tohi rikkuda saareelanike kodurahu ning peavad järgima põhimõtet, et nad ei jätaendast kaitsealale midagi maha ega võta sealt ka midagi kaasa.

1. Osmussaarel järgitakse jätkusuutlikku eluviisi ja majandamisvõtteid ning välditaksevastupidist.

2. Kogu kaitseala territooriumil võib viibida, korjata marju ja seeni, püüda kalakäsiõngega ning pidada jahti jahiloa olemasolul ja selleks ettenähtud ajal. Spinningu,võrgu või traaliga kala püük on lubatud vastava loa olemasolul. Ilma jahiloata võibjahtida kaitsealal minke ja rebaseid kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul.

3. Kariloomade ning metsikute loomade ja lindude häirimine (sh tagaajamine, kinnipüüdmine, kinni hoidmine) on keelatud. Poegimisperioodil (märts – mai) ei tohitallega lambale läheneda. Läbides karjaaeda tuleb avatud värav enda järel taassulgeda. Karjaaedade lõhkumine pole lubatud.

4. Osmussaare floora ja fauna tasakaalu rikkumise nimel ei ole lubatud saarele tuuauusi liike nende sinna asustamise või seal levitamise eesmärgil, välja arvatudkaitseala valitseja soovitusel.

5. Kaitsealuste taimede (sh käpalised) noppimine, tallamine või kahjustamine muulviisil on keelatud.

6. Loomade ja lindude häirimise ärahoidmiseks ei ole soovitav tuua saarele koeri. Kuikoera omanik on veendunud, et koer ei aja taga kariloomi ega ka linde, siis võibkoera tuua saarele juhul, kui teda seal lõa otsas hoitakse. Koera omanik vastutabmateriaalselt tekitatud kahju eest.

7. Osmussaare pankranniku tahtlik kahjustamine, kivististe eemaldamine ja kaasavõtmine pole lubatud.

8. Klibuvallide ümberkujundamine, väljaspool kaardil tähistatud teid nendelmootorsõidukiga sõitmine ja muul viisil kivide tahtlik ümberpaigutamine (ntkuhjamine) pole lubatud, v.a saareelanike omatarbeks.

9. Neugrund-brecciade ja teiste rahnude kahjustamine (nt nende murendamine) polelubatud.

10. Telkimine ja lõkketegemine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja ettevalmistatudkohtades. Need kohad on märgitud matkakaardil.

11. Kaitseala kultuuriväärtuste kahjustamine pole lubatud.

12. Kogu prügi, mille saare külastajad saarel olles tekitavad, peavad külastajad mandriletagasi viima. Selleks on Dirhami sadamas prügikonteiner.

13. Varisemisohtlike objektide peal ja sees turnimine pole soovitav. Kui seda siiskitehakse, vastutab oma tervise eest turnija ise või tema hooldaja antud hetkel.

14. Puude ja põõsaste (v.a paju- ja haavavõsa ning kibuvits) raiumine ja mahasaagimineon keelatud, välja arvatud poollooduslike koosluste hooldamise eesmärgilkooskõlastatult kaitseala valitsejaga.15. Kaevude reostamine mistahes viisil on keelatud. Vett tohib neist võtta ainult puhastenõudega, pesemiseks tuleb minna kaevust eemale. Kaevu ei tohi kasutada jookide või toitude jahutamiseks.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound